ideell if.JPG

Ljugarns idrotts-förening

Ljugarns IF är en ideell idrottsförening grundad 1926 som sedan dess har varit samlingspunkten för sport och umgänge i Ljugarn. Vid klubbens anläggning, Björkvallen, finns det idag en gräsfotbollsplan, fyra tennisbanor och en klubbstuga. Vid en av tennisbanorna finns även två basketkorgar med justerbar höjd.

Som Gotlands äldsta badort är aktiviteten i föreningen störst under sommaren, där kulmen nås i samband med tennisveckan och Ljugarn Open i slutet av juli månad. Under senare år har en upprustning av tennisbanor gjorts och ambitionen är att klubben framöver ska ha fyra fina tennisbanor som skall kunna nyttjas under sommarhalvåret. Vi strävar också efter att utveckla Björkvallen framåt för att locka ännu fler boende och gäster i Ljugarn till vår fina idrottsplats.

 
 
 

Medlemskap

– Vuxen 250 kr/år

– Junior 150 kr/år (under 18)

Juniorer spelar dessutom gratis på alla lediga banor.

– Familj 500 kr/år

– Stödmedlem 150 kr/år

För vuxna medlemmar som ej är aktiva själva det året.

Medlemskap löses enklast i samband med registrering av spelkonto på vår bokningssida MATCHi och betalning av medlemsavgift sker sedan via detta spelkonto.

separator black.png

Medlemsförmåner

  • 50% rabatt på hyra av tennisbanorna.

  • Juniorer: Fritt spel när det är ledigt

  • Rabatterad anmälan, Ljugarn Open

  • Tillgång till tennisskolan

  • Nyheter och information via e-post

Dessutom: Ljugarns IF drivs helt ideellt och är beroende av medlemmarnas stöd för att kunna driva verksamheten och underhålla klubbens anläggning. Tack för ditt stöd! ☺


Medlemskap kan också betalas till klubbens BG: 5931-9202 , om inget spelkonto önskas.

Föreningen skickar numera endast ut medlemsinformation via e-post. Om ni inte får någon information saknar vi er korrekta e-postadress.