ARVSFONDEN GER STÖD TILL PADEL PÅ BJÖRKVALLEN

 
PADEL ENG.jpg

Styrelsen i Ljugarns IF har under senare tid utrett möjligheterna att anlägga två padelbanor på Björkvallen. Bygglov har erhållits och medlemmarna har vid Årsmötet som hölls under påskhelgen givit sitt stöd för fortsatt utredning. 

Att bygga padelbanor är ett stort projekt som också kräver betydande investeringar. Den 5 juni 2019 meddelade Arvsfonden att de stöttar Ljugarns IF i detta projekt med bidrag om 578 000 kronor. Tillsammans med redan erhållna intresseanmälningar från medlemmar om medlemslån, förefaller därmed finansieringen vara möjlig. 

Padelbanorna kan byggas till sommaren 2020 och ett extra medlemsmöte planeras därför 24 juli kl. 19.00 för att dels besluta om projektet skall slutföras, dels för att fortsätta samtalet om placering av banor mm. 

Kallelse till extra medlemsmöte kommer att kommuniceras när det närmar sig.